Biała EKOlokata BossaBanku – pod lupą

Dodany: 2013-12-18

Osoby chcące zainwestować swoje oszczędności mogą od niedawna korzystać z oferty platformy oszczędnościowo-inwestycyjnej BossaBank. Dzięki niej można pomnażać pieniądze m.in. na  czteromiesięcznej Białej EKOlokacie oprocentowanej w wysokości 3,7% w skali roku

Na początku grudnia BOŚ Bank uruchomił platformę oszczędnościowo-inwestycyjną BossaBank. BossaBank nie jest – jak np. BGŻOptima – bankiem, a platformą pośredniczącą w sprzedaży produktów BOŚ Banku (lokaty terminowe) i Domu Maklerskiego BOŚ (np. jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych). Dodać trzeba, że platforma BossaBank oferuje korzystniej oprocentowane lokaty terminowe niż w przypadku BOŚ Banku, a także depozyty o innych, niż w przypadku bankowej oferty, okresach zapadalności. Jedną z lokat terminowych, którą można założyć na platformie jest Biała EKOlokata, której przyjrzymy się bliżej. Zapraszamy do lektury.

[[reklama"]]

Parametry oferty

  • Podstawowe parametry Białej EKOlokaty są następujące:
  • Minimalna kwota lokaty – 1000 zł
  • Maksymalna kwota lokaty – 50000 zł
  • Okres umowny – 4 miesiące
  • Wysokość oprocentowania – 3,7% w skali roku
  • Oprocentowanie – wg stałej stopy procentowej
  • Automatyczne odnawianie lokaty z oprocentowaniem 2,2% w skali roku

Warto też dodać, że od każdej lokaty, która była utrzymana przez minimum jeden miesiąc BOŚ Bank przekazuje z własnych środków po 2 zł na ochronę dzikich zwierząt. Zebrane środki przekazywane są do wybranej organizacji ekologicznej, która zajmuje się ochroną konkretnego gatunku. O tym, który z gatunków zwierząt otrzyma wsparcie, decyduje ogólnopolskie głosowanie.  

Pod lupą

Zanim wejdziemy na stronę www.bossabank.pl by założyć Białą EKOlokatę powinniśmy wiedzieć, że jest ona dostępna dla nowych klientów posiadających e-KONTO BossaBank. Ciekawe jest to, że konto to jest darmowe. Jego posiadacz nie płaci także za zewnętrzne przelewy internetowe, za wydanie karty debetowej MasterCard czy za dostęp do usług bankowości elektronicznej. Darmowe są także 2 wypłaty w miesiącu ze wszystkich bankomatów w Polsce. Płatna jest natomiast karta debetowa wydawana do konta – 3 zł miesięcznie (podczas wypełniania wniosku o otwarcie e-KONTA można zrezygnować z posiadania karty debetowej). Zerwanie lokaty przed upływem terminu umownego skutkuje naliczeniem odsetek w wysokości określonej dla rachunków a’vista (0,01%).

Czy skorzystasz przez Internet?

Jak najbardziej tak. Wniosek o założenie Białej EKOlokaty i otwarcie e-KONTA BossaBank wypełniany jest w 100% online. Jego wypełnienie nie powinno zająć więcej niż 10 minut. Weryfikacja danych klienta dokonywana jest poprzez dokonanie przelewu z posiadanego już ROR na rachunek, którego numer wskazany jest we wniosku. Na dokonanie przelewu klient ma 2 dni.

Zarabiaj na swoich oszczędnościach

Podsumowanie

Czteromiesięczna Biała EKOlokata z oprocentowaniem 3,7% w skali roku to w tej chwili najlepsza oferta wśród depozytów terminowych zakładanych na ten właśnie okres. Założenie jej jest swoistym „złotym środkiem” – nie zamrażamy pieniędzy na zbyt długo, a z drugiej strony przyniosą nam one całkiem wysoki zysk (przykładowo: 10000 zł wpłaconych na lokatę po 4 miesiącach przyniesie nieco ponad 100 zł odsetek). Po upływie okresu umownego lokatę możemy przedłużyć na kolejne 4 miesiące, możemy też założyć inną lokatę oferowaną przez BossaBank lub wpłacić pieniądze na konto oszczędnościowe EKOPROFIT z oprocentowaniem nawet 3%. BossaBank daje też możliwość nabywania jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Założenie Białej EKOlokaty może być początkiem ekscytującej podróży, dzięki której pomnożymy nasze oszczędności.

Kalkuator Lokat