Nowość w ofercie eurobanku - 36-miesięczna lokata o stałym oprocentowaniu

Dodany: 2014-02-05

Oferta depozytowa eurobanku wzbogaciła się o 36-miesięczną lokatę o stałym oprocentowaniu. Po upływie pierwszego miesiąca trwania umowy nowa lokata gwarantuje zachowanie znaczącej części odsetek w przypadku jej przedterminowego zerwania. Jest to najwyżej oprocentowany depozyt oferowany przez bank

Elastyczne zarządzanie oszczędnościami

36-miesięczna lokata o oprocentowaniu stałym to atrakcyjna forma oszczędzania, skierowana do osób poszukujących bezpiecznych rozwiązań finansowych. Po upływie pierwszego miesiąca trwania umowy nowy depozyt zapewnia możliwość przedterminowego zerwania lokaty przy zachowaniu znaczącej części odsetek, czym wyróżnia się na tle innych lokat z oferty eurobanku. Aby otworzyć lokatę wystarczy zapewnić minimalny wkład w wysokości 200 złotych. Dyspozycję otwarcia lokaty można złożyć w dowolnej placówce eurobanku lub za pośrednictwem kanałów bankowości elektronicznej, tj. przez Internet lub telefon.

Lokata bankowa 4,1% na 3 mies.

Gwarancja atrakcyjnego oprocentowania

Nowa lokata na okres 36 miesięcy zapewnia atrakcyjne oprocentowanie zarówno po zakończeniu depozytu, jak i w przypadku jego przedterminowego zerwania po upływie pierwszego miesiąca trwania umowy. Wyższe oprocentowanie na zakończenie okresu umowy otrzymają klienci, którzy założą lokatę za pośrednictwem kanałów bankowości elektronicznej - 4,00% (przy kwocie: od 10 000 złotych) lub 3,90% (przy kwocie: do 9 999 złotych). Oprocentowanie oferowane przy otwieraniu lokaty w placówce eurobanku wynosi 3,85% (przy kwocie: od 10 000 złotych) lub 3,75% (przy kwocie: do 9 999 złotych). Przedterminowe zerwanie lokaty wiąże się z obniżeniem oprocentowania do 2% (w przypadku zerwania w okresie od 2 do 12 miesiąca trwania lokaty), 2,5% (w przypadku zerwania w okresie od 13 do 24 miesiąca trwania lokaty) oraz 3,0% (w przypadku zerwania w okresie od 25 do 36 miesiąca trwania lokaty). W przypadku przedterminowego zerwania innych lokat terminowych z oferty eurobanku oprocentowanie wynosi 0,75%.

Poniższy przykład pokazuje przybliżoną różnicę w wysokości kwoty odsetek w przypadku przedterminowego zerwania nowej lokaty na okres 36 miesięcy i innej lokaty z oferty eurobanku na ten sam okres trwania umowy, założonych na kwotę 10 000 złotych.

  Lokata terminowa na okres 36 miesięcy
na kwotę 10 000 PLN

Przykładowa data założenia lokaty: 10.02.2014

Oprocentowanie w przypadku zerwania lokaty 15.09.2016: Kwota odsetek w przypadku zerwania lokaty 15.09.2016
Nowa lokata 3,00% ok. 630,00 PLN
Inne lokaty terminowe 0,75% ok. 160,00 PLN

Różne warianty zadysponowania środkami z lokaty

Posiadacz 36-miesięcznej lokaty o oprocentowaniu stałym może zadecydować o sposobie zadysponowania kapitałem i odsetkami po upływie okresu depozytowego, wybierając jeden z poniższych wariantów oferowanych przez bank:

  • odsetki i kapitał utworzą nową lokatę,
  • odsetki zostaną przekazane na konto osobiste posiadacza lokaty, a kapitał utworzy nową lokatę,
  • odsetki i kapitał zostaną przekazane na konto osobiste posiadacza lokaty.

Sposób zadysponowania odsetkami i kapitałem można również zmienić w trakcie trwania lokaty.

Szczegóły, w tym informacje o opłatach i prowizjach, oraz Tabela Oprocentowania Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. dostępne są w placówkach banku i na www.eurobank.pl.

Kalkuator Lokat