Bezpiecznie i mniej bezpieczne produkty oszczędnościowe i inwestycyjne

Dodany: 2012-09-27

Jest wiele sposobów na oszczędzanie i inwestowanie pieniędzy: lokaty terminowe, konta oszczędnościowe, polisolokaty, fundusze inwestycyjne, obligacje skarbu państwa i obligacje korporacyjne, akcje. Każdy z nich przynosi inne zyski i wiąże się z innym ryzykiem.

Oszczędzanie i inwestowanie wiąże się z ryzykiem, którego wysokość jest wprost proporcjonalna do wielkości zysków, jakie możemy osiągnąć wpłacając pieniądze do banku czy np. inwestując je za pośrednictwem towarzystw funduszy inwestycyjnych. Na jednym krańcu skali znajdują się lokaty terminowe czy konta oszczędnościowych, w których przypadku ryzyko i zyski są stosunkowo niskie. Na drugim zaś - towarzystwa funduszy inwestycyjnych inwestujące akcje spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (lub samodzielne inwestowanie na GPW). Mogą one przynieść duże zyski, będąc przy tym obarczone odpowiednio dużym ryzykiem. Przyjrzyjmy się zatem bliżej różnym sposobom oszczędzania i inwestowania i ryzyku, jakim są one obarczone. Czytaj więcej

 

Inwestuj z lokatą 5%

Kalkuator Lokat