Lokatę można dostosować do Twoich potrzeb

Dodany: 2012-12-31

Lokata terminowa, jest wyjątkowo bezpiecznym i bardzo wygodnym sposobem pomnażania oszczędności. Z jednej strony są one zabezpieczone gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, z drugiej zaś nie wymagają znajomości skomplikowanych praw i zależności rządzących rynkiem finansowym.  Jak jednak wybrać lokatę, która będzie najlepiej dostosowana do naszych potrzeb?

 

Z informacji wydanej przez Radę Polityki Pieniężnej po jej grudniowym posiedzeniu wynika, że w Polsce mamy do czynienia ze spowolnieniem aktywności gospodarczej. Przejawia się ona m.in. obniżeniem inwestycji oraz wyhamowaniem wzrostu konsumpcji. Rada wskazuje także na pogorszenie na rynku pracy: obniżenie się dynamiki zatrudnienia w gospodarce w III kwartale, wzrost stopy bezrobocia, które przyczyniły się do wyhamowania wzrostu płac oraz na osłabiającą się nadal dynamikę akcji kredytowej dla gospodarstw domowych. Rada nie wykluczyła także dalszego złagodzenia polityki pieniężnej jeżeli napływające informacje będą potwierdzały trwałość osłabienia koniunktury gospodarczej, a ryzyko nasilenia się presji inflacyjnej pozostanie ograniczone. Dlaczego wspominamy o tym w artykule poświęconym lokatom terminowym? Dlatego, że m.in. na podstawie wymienionych powyżej czynników Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję o, trzeciej już w 2012 r., obniżce stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego. A od obniżenia stóp procentowych banku centralnego już tylko krok do niższego oprocentowania lokat terminowych – jednego z najpopularniejszych w Polsce sposobów gromadzenia oszczędności. Czytaj więcej

nawet 2,35% na lokacie od 100 tys. Załóż online

Kalkuator Lokat