Oprocentowanie lokat bankowych w 2016 r.: czego możemy oczekiwać?

Dodany: 2016-03-02

Przewidywanie zmian w oprocentowaniu depozytów bankowych jest – wbrew pozorom – tak samo trudne jak przewidywanie zmian cen na giełdzie. Od kilku lat czekamy na podwyżki oprocentowania, a dostajemy kolejne spadki. Niestety, wszystko wskazuje na to, że za nasze depozyty szybko nie dostaniemy wyższych odsetek. Czy większość może się mylić?

 

Oprocentowanie lokat bankowych zależy od kilku czynników. Najważniejsze z nich są stopy referencyjne Narodowego Banku Polskiego, poziom inflacji, zapotrzebowanie na kredyt w gospodarce oraz sytuacja w systemie bankowym. Jeśli przyjrzymy się każdemu z tych elementów, to obraz wydaje się jednoznaczny – klienci banków nie mają dobrych perspektyw na podwyżki oprocentowania na lokatach.

 

nawet 2,35% na lokacie od 100 tys. Załóż online

 

Jeszcze niższe stopy procentowe?

 

Stopa referencyjna Narodowego Banku Polskiego wynosi w tej chwili 1,5% w skali roku. To najniższa wartość we współczesnej historii Polski, ale i tak wyższa niż stopy procentowe w krajach Europy Zachodniej, USA czy Japonii. Cały świat zachodni utrzymuje obecnie stopy procentowe na rekordowo niskich poziomach i jak na razie nie ma sygnałów odwrotu od tego trendu.

 

Zresztą nowa ekipa rządząca krajem deklaruje chęć pobudzania gospodarki przez jeszcze niższe stopy procentowe. Gdyby Rada Polityki Pieniężnej, organ NBP odpowiedzialny za ustalanie kosztu pieniądza w gospodarce narodowej, jeszcze bardziej obniżyła stopę referencyjną, toby musiało się odbić na oprocentowaniu depozytów w bankach komercyjnych. Innymi słowy, potencjał do spadku oprocentowania lokat bankowych jeszcze się nie wyczerpał.

 

Deflacja nie odpuszcza

 

Wysoka inflacja wymusza wyższe stopy procentowe. Tyle że od ponad dwóch lat polska gospodarka przechodzi deflację – ceny statystycznego koszyka towarów i usług spadają. Jest to związane między innymi ze spadającymi cenami ropy naftowej, czego skutki są widoczne na stacjach benzynowych. Spadki cen wywołują również trudności z eksportem towarów i usług na Wschód (kryzys na Ukrainie, konflikt z Rosją), a także globalna walka o rynki zbytu. Krótko mówiąc, jest mnóstwo towaru, który trudno sprzedać, dlatego trzeba obniżać ceny.

 

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego za styczeń 2016 wynika, że deflacja w Polsce wyniosła -0,7%. Ekonomiści nie spodziewają się szybkiego powrotu inflacji.   

 

Oszczędzający powinni jednak spojrzeć na deflację trochę przychylniejszym okiem. Być może obniża ona nominalne oprocentowanie ich depozytów, ale realnie ich oszczędności rosną. Lokata bankowa na 6% w skali roku przy inflacji 5% rocznie to gorsza propozycja niż lokata na 2,5% w skali roku przy deflacji na poziomie -1%. W pierwszym przypadku realny zysk to tylko 1% rocznie, w drugim to 3,5%.

 

Wrażliwa gospodarka i banki

 

Wszyscy z sentymentem wspominają czas gospodarczego boomu. Ostatnie lata to okres powolniejszego i mniej spektakularnego rozwoju, między innymi ze względu na kryzys finansowy. Jeśli firmy nie widzą szansy na duże zyski, to mniej inwestują i zatrudniają. To oznacza, że potrzebują mniej kredytów. A to – w ostatecznym rozrachunku – oznacza, że właściciele oszczędności zarobią trochę mniej. Po prostu nie ma tylu chętnych na ich depozyty.

 

Do tego trzeba dodać nowe regulacje nałożone w ostatnich latach na sektor bankowy. Podatek od aktywów, kolejne składki na Bankowy Fundusz Gwarancyjny, obniżka stawek interchange za transakcje kartą i widmo siłowego rozwiązania kwestii kredytów we frankach szwajcarskich sprawiają, że banki mniej chętnie będą się dzielić zyskiem z właścicielami depozytów.

 

Jakby tego było mało, od pewnego czasu na rynku bankowym trwa konsolidacja. Mniejsze banki są przejmowane przez większe. Mniej banków rywalizuje o depozyty klientów. Więksi gracze są mniej skłonni do oferowania atrakcyjnego oprocentowania i mogą dyktować warunki.

 

nawet 2,35% na lokacie od 100 tys. Załóż online

 

Może jakieś zaskoczenie?

 

Chwilowo brak jest sygnałów o jakichś zmianach na rynku depozytów bankowych. W 2016 roku nie zobaczymy prawdopodobnie znaczących podwyżek oprocentowania lokat na dużą skalę. Trendy wskazują raczej na stabilizację na niskich poziomach lub dalsze spadki. Trzeba jednak przypomnieć o tym, że prognozowanie przyszłego oprocentowania lokat bankowych jest wbrew pozorom bardzo trudne. Nie można wykluczyć niespodzianek.

Kalkuator Lokat