Oszczędzanie długoterminowe

Dodany: 2012-12-20

Osoba chcąca oszczędzać może wybierać spośród różnych sposobów lokowania pieniędzy. Wybór między nimi sprowadza się do wyboru pomiędzy możliwymi do osiągnięcia zyskami, ryzykiem a okresem na jaki trzeba zamrozić środki. TotalMoney.pl postanowił się przyjrzeć mniej ryzykownym formom oszczędzania, z których może skorzystać każdy z nas.

 

Oszczędzanie czy inwestowanie pieniędzy wiąże się zawsze z ryzykiem. Mniej ryzykowne formy oszczędzania przynoszą mniejsze zyski, co wcale nie oznacza, że nie są one satysfakcjonujące, zwłaszcza w dłuższej perspektywie czasowej. Na orbicie zainteresowania TotalMoney.pl znalazły się: 2- i 3-letnie lokaty terminowe, konta oszczędnościowe i obligacje Skarbu Państwa.

 

Te formy oszczędzania poza różnym oprocentowaniem i okresem oszczędzania mogą się również różnić dodatkowymi elementami. Chodzi m.in. o możliwość dokonywania wpłat „uzupełniających” (są możliwe w przypadku konta oszczędnościowego), zerwania umowy przez upływem terminu umownego (w przypadku lokat w takiej sytuacji nie otrzymamy odsetek) czy częściowego „konsumowania” zaoszczędzonych pieniędzy (taką możliwość daje nam konto oszczędnościowe).

 

nawet 2,35% na lokacie od 100 tys. Załóż online

 

Chcąc jak najlepiej porównać lokaty terminowe, konta oszczędnościowe i obligacje skarbowe przyjęliśmy, że wpłata początkowa wyniesie 5000 zł, lokaty, konta i obligacje są oprocentowane wg. zmiennej stopy procentowej, a do obliczeń wzięliśmy pod uwagę ich aktualne oprocentowanie. Oceniając zaś wysokość zysków pod uwagę braliśmy odsetki uwzględniające podatek. W zestawieniu umieściliśmy się lokaty terminowe, które znalazły się w czołówce rankingu 2- i 3-letnich lokat terminowych TotalMoney.pl. Czytaj więcej

Kalkuator Lokat