Ranking lokat terminowych – sierpień 2012

Dodany: 2012-08-09

Z danych Narodowego Banku Polskiego wynika, że między lutym a majem 2012 r. do banków trafiły nowe depozyty o wartości tylko 2,2 mld zł. Sytuacja poprawiła się dopiero w czerwcu, kiedy do banków przynieśliśmy depozyty ma kwotę przekraczającą 4 mld zł (z czego 1,2 mld zł stanowuły lokaty terminowe), a ich saldo wzrosło do niemal 482 mld zł.

Zdaniem ekspertów z BGŻOptima – banku specjalizującego się w oszczędzaniu - na wzrost zainteresowania depozytami bankowymi, a co za tym idzie, zwiększeniem się ich salda, wpływ miało kilka czynników: ograniczanie konsumpcji przez klientów banków, którzy zostawiali więcej pieniędzy na kontach osobistych, oszczędnościowych czy lokatach, obawiając się skutków osłabienia gospodarczego, podwyższenie stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej, skutkujące po pewnym czasie zwiększeniem oprocentowania lokat. Trzecim czynnikiem było wycofywanie środków z funduszy inwestycyjnych. Czytaj więcej

 

Inwestuj z lokatą 5%

Kalkuator Lokat