Czy parabanki są tak złe jak się uważa?

Polskie przepisy nie definiują wprost instytucji parabanku, jednak przyjmuje się, że wykonuje czynności podobne do banków. Parabanki w swojej działalności zajmują się udzielaniem pożyczek oraz przyjmują depozyty od klientów. Środki finansowe, które pochodzą od klientów, nie podlegają specjalnej ochronie. Inwestycje […]