umorzenie długu
Porady

Jak umorzyć dług i co się z tym wiąże?

Każdemu może się zdarzyć, że zostanie zadłużony w banku, instytucji finansowej, czy u innego wierzyciela, który może owy dług umorzyć, zwalniając zadłużonego z obowiązku spłaty- zobowiązanie wygasa.

Przepisy a umorzenie długów.

Rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 555/2012, definiuje umorzenie długu jako umowę, która jest zawarta między dłużnikiem a wierzycielem, gdzie wierzyciel dobrowolnie anuluje całość lub część zadłużenia na prośbę dłużnika, jeżeli istnieją obiektywne argumenty, które uzasadniają brak możliwości spłaty długu.

Artykuł 508 kc., zawiera krótszą definicję: wg przepisów prawa polskiego, wystarczy, by wierzyciel zwolnił osobę zadłużonego z obowiązku spłaty zadłużenia, a dłużnik się zgadza, z tym że może być ustalony okres wygaśnięcia zobowiązania, a jeżeli takich ustaleń nie ma- dług wygasa natychmiast po wydaniu zgody przez dłużnika. Można stwierdzić, że jest to forma umowy między obiema stronami, chociaż polskie prawo nie określa dokładnie formy, w której może być ona zawarta.

Nie jest prawnie określone, czy dopuszczalne jest umorzenie długu, który dopiero ma zaistnieć, chociaż osoby zajmujące się prawem, na ogół aprobują taką możliwość, a wyrok Sądu Najwyższego I CSK 125/08 z dnia 3 października 2008 r., mówi o tym, że jest to możliwe pod warunkiem dokładnego określenia obowiązku świadczenia, z którego dłużnik ma być zwolniony.

Pożyczkodawca może umorzyć dług wobec zadłużonego również w sądzie- powód może po prostu zobowiązać się do niedochodzenia od dłużnika zobowiązań.

Istnieje możliwość przejęcia długu przez osobę trzecią.

Korzyści z umorzenia długów.

Należy pamiętać, że dłużnicy, którzy chcą umorzenia długu, nie mają kondycji finansowej pozwalającej na spłatę zadłużenia, więc korzyści wypływają dla obu stron- dzięki tej możliwości, wierzyciel uniknie procesu, który ciągnie się przez kilka lat, koszta jego są niepewne i mogą znacznie przekroczyć wartość zadłużenia, podczas gdy za samo umorzenie nic się nie płaci, a dłużnik będzie wiedział, że uwolnił się od tego, co przysparzało mu najwięcej trosk.

Dług wobec Urzędu Skarbowego- umorzenie.

Może się zdarzyć, że nie zapłacimy podatku z różnych przyczyn. Możemy spłacić go po terminie, z uwagi na to, że tytuł wykonawczy musi trafić do działu egzekucyjnego, co zajmuje trochę czasu. Innym powodem umorzenia długu, może być jej nieopłacalność, gdyż przyczyną zadłużenia może być to, że osoba, która nie zapłaciła podatku, nie posiada majątku, lub z posiadanego przezeń majątku nie można ściągnąć długu, gdyż są to rzeczy codziennego użytku, niezbędne do pracy i życia.

Ostatnią możliwością jest umorzenie z urzędu, jeśli koszty ściągnięcia wymaganej kwoty są od niej wyższe. W takich sytuacjach dług może być umorzony przez urząd lub na wniosek osoby zadłużonej. Decyzja taka oznacza, że urząd w ogóle nie będzie domagał się spłaty, gdyż rezygnuje ze ścigania podatnika.

Podatnik może się starać o odroczenie spłaty zobowiązania lub o rozłożenie długu na raty- trzeba złożyć wymagane dokumenty.

Rate this post
Ola

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *