kapitalizacja odsetek na lokacie bankowej
Oszczędzanie Porady

Kapitalizacja odsetek na lokacie bankowej – jak ją obliczyć?

Decydując się na założenie lokaty oszczędnościowej, warto zadbać o to, aby była ona jak najkorzystniejsza. Powinna więc zapewnić nam ściśle określony zysk, który pozwoli znacznie pomnożyć początkowy kapitał. Najczęściej jednak zwracamy uwagę tylko na oprocentowanie lokaty. Jest to duży błąd, który może wpłynąć na uzyskane rezultaty finansowe. Warto więc pamiętać, iż w tym przypadku duże znaczenie ma także kapitalizacja odsetek. Czym jest oraz jak ją obliczyć? 

Kapitalizacja odsetek – co to?

Odsetki na lokacie to środki, które pozwalają nam skutecznie zarabiać na wybranym środku finansowym. W tym przypadku są to wartości procentowe naliczane w sposób cykliczny lub jednorazowy, podczas zdeponowania kapitału w danym miejscu, po upływie ściśle określonego czasu. Kapitalizacja odsetek jest to więc częstotliwość zapisywania odsetek do kapitału dostępnego na wybranej lokacie. Czas, w którym narastają, nazywany jest okresem kapitalizacji. Dzięki temu znacząco zwiększa się suma bazowa w trakcie trwania lokaty lub po jej zakończeniu. To, jak często są one naliczane, zależy od wybranej przez odbiorcę oferty. Na rynku znajdziemy bowiem różne okresy kapitalizacji. Mają one kluczowe znaczenie ze względu na uzyskany łączny zysk. 

Kapitalizacja odsetek oraz cały ten proces w dużym uproszczeniu polega na powiększaniu bazowej kwoty lokaty oszczędnościowej. Najczęściej następuje to na koniec trwania umowy, gdy kapitał zostaje powiększony o określony zysk po upływie wybranego czasu. W zależności do wybranej umowy możemy spotkać się zarówno z kapitalizacją dzienną, która jest najkorzystniejsza, a także miesięczną, kwartalną, a nawet roczną. Jest to czas, po którym dopisywane są określone odsetki do kwoty kapitału zdeponowanego na lokacie. Odsetki te stanowią czysty zysk uzyskany z danego instrumentu finansowego.

Kiedy mamy do czynienia z kapitalizacją odsetek?

Z kapitalizacją odsetek mamy do czynienia najczęściej podczas wyboru określonej lokaty oszczędnościowej. Wraz z nią zgodnie z jej zapisami, dotyczą nas różne okresy kapitalizacji. Wyróżnić możemy czasowe okresy takie jak:

  • kapitalizacja roczna,
  • kapitalizacja półroczna,
  • kapitalizacja kwartalna,
  • kapitalizacja miesięczna,
  • kapitalizacja na koniec lokaty.

Kwestie związane z wyborem najkorzystniejszego okresu kapitalizacji odsetek, są najczęściej zależne od indywidualnych czynników. Jednak w tym przypadku zdecydowanie lepiej prezentuje się wybranie jak najczęstszej kapitalizacji odsetek. Jest tak, ponieważ im częściej powiększamy swój kapitał o określone odsetki, tym bardziej rośnie końcowa kwota lokaty i zwiększa się końcowy zysk i łączna wysokość kwoty. Tak kwestie te prezentują się w teorii. Natomiast w praktyce równie często spotkamy się z kapitalizacją bardzo częstą, jak również dłuższą w zależności od prezentowanych ofert. W przypadku większości instrumentów finansowych jest ona miesięczna, kwartalna, półroczna lub roczna. 

Jak obliczyć kapitalizację odsetek na lokacie? Wzór na kapitalizację odsetek

Obliczenie kapitalizacji odsetek na lokacie możemy wykonać we własnym zakresie. W dużym uproszczeniu działanie to polega ona na doliczaniu kwoty odsetek do kapitału, zwiększając go z każdym okresem rozliczeniowym. 

W tym przypadku odsetki pozyskane po pierwszym okresie będą doliczane do kapitału, w znaczący sposób powiększając go. Następnie dalsze oprocentowanie w zostanie wliczone do podstawy powiększonej o wcześniej uzyskaną wartość. 

Obliczając kwotę, możemy również skorzystać ze wzoru na kapitalizację odsetek: K= KO * (1+r/m) mn 

Obliczanego zgodnie z oznaczeniami:

K – kapitał łączny

KO – kwota początkowa

m – częstotliwość kapitalizacji w przeciągu roku

n – czas trwania inwestycji

r – oprocentowanie lokaty w skali rocznej

Czy kapitalizacja odsetek podlega opodatkowaniu?

Odsetki z lokaty podlegają opodatkowaniu zgodnie z tzw. Podatkiem Belki. Jest on pobierany tylko i wyłącznie podczas uzyskania zysków kapitałowych, czyli dotyczy tylko kwoty od pozyskanego zysku. Jego zapłacenie będzie konieczne jedynie po uzyskaniu przychodu inwestycyjnego lub oszczędnościowego. Niemniej jednak w przypadku lokat oszczędnościowych wszystkie formalności najczęściej pozostają po stronie wybranego banku. 

Proces związany z naliczaniem podatku odbywa się bez konieczności angażowania klientów inwestycji. Warto wspomnieć również o luce prawnej pochodzącej z Ustawy o ordynacji podatkowej, dotyczącej zaokrąglania kwot podatku. Zgodnie z zapisami nie ma konieczności opłacania podatku od zysku jeśli nie jest on wyższy niż 2,49 zł. Stąd też w wielu bankach znajdziemy oferty z bardzo częstą kapitalizacją odsetek (np. dzienną), która pozwala na skuteczne obejście konieczności opłacania podatku. Po podwyższeniu kwoty kapitału odsetki naliczane są na nowo i dodawane do wcześniej powiększonej kwoty. 

Kapitalizacja odsetek – co jeszcze warto o niej wiedzieć?

Kapitalizacja odsetek to bardzo ważny termin związany z finansami i lokatami. Warto więc kompleksowo zapoznać się z nim, w momencie wybierania odpowiedniej lokaty oszczędnościowej, ale nie tylko. Zdecydowanie najważniejszym aspektem jest rodzaj wybranego instrumentu finansowego oraz czas trwania. Do tego wysokość oprocentowania oraz okres kapitalizacji. Im częściej następuje doliczanie odsetek do kapitału, tym na większe wyniki finansowe możemy liczyć. 

Rate this post
Ola

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *