Karta kredytowa
Wiedza bankowa

Czy parabanki są tak złe jak się uważa?

Polskie przepisy nie definiują wprost instytucji parabanku, jednak przyjmuje się, że wykonuje czynności podobne do banków. Parabanki w swojej działalności zajmują się udzielaniem pożyczek oraz przyjmują depozyty od klientów. Środki finansowe, które pochodzą od klientów, nie podlegają specjalnej ochronie. Inwestycje dokonywane przez parabanki dokonywane są ze środków finansowych otrzymanych od klientów. Wśród parabanków można wymienić spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe np. SKOK, kasy pożyczkowe, firmy pośrednictwa kredytowego. Od czasu afery z firmą Amber Gold pojawia się strach przed korzystaniem z usług parabanków. Czy parabanki są tak złe jak się uważa? Rozwiewamy wątpliwości oraz wyjaśniamy błędne przekonania.

Czy firmy pożyczkowe to parabanki?

W naszym społeczeństwie pokutuje wiele różnych błędnych przekonań, dlatego i tutaj należą się wyjaśnienia. Firmy pożyczkowe nie są parabankami, chociaż nawet w sieci w różnych artykułach znajdziemy zaprzeczające temu, błędne informacje. W odróżnieniu od parabanków, firmy pożyczkowe udzielając pożyczek, dysponują jedynie ich własnym kapitałem, należącym do właścicieli i akcjonariuszy, nie zaś do klientów. Ponadto działalność firm pożyczkowych reguluje Ustawa o kredycie konsumenckim. Nowelizacja jej przepisów, nazywana powszechnie ustawą antylichwiarską wprowadziła wiele wytycznych, które zabezpieczają klientów firm pożyczkowych, zwłaszcza przed wysokimi odsetkami. Firmy pożyczkowe uzyskują wpis do rejestru Komisji Nadzoru Finansowego. Firm pożyczkowych nie należy utożsamiać z parabankami.

Jaka jest podstawa prawna funkcjonowania parabanków?

Parabanki to instytucje finansowe, których profil działalności może wydawać się zbliżony do działalności banków, jednak nie podlegają one prawu bankowemu, nie wszystkie podlegają nadzorowi finansowemu oraz systemowi gwarantowania depozytów w takim stopniu, jak banki. Parabanki działają w zakresie przepisów ustawy Kodeks Cywilny. Tylko niektóre parabanki podlegają kontroli Komisji Nadzoru Finansowego.

Kto kontroluje działalność parabanków?

Nad pozabankowym sektorem rynku finansowego czuwa Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego poza bankami, podlegają spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, instytucje pieniądza elektronicznego, a także biura usług płatniczych i krajowe instytucje płatnicze.

Czy SKOK-i to parabanki?

Tak, zgodnie z polskim prawem spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe zaliczane są do instytucji parabankowych. Działalność popularnych SKOK-ów reguluje Ustawa o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych z dnia 5 listopada 2009 roku, zgodnie z którą SKOK nie jest rozumiany jako bank, jednak w odróżnieniu od innych instytucji parabankowych podlega nadzorowi KNF, a depozyty zgromadzone przez członków (klientów) od 2013 roku zostały objęte ustawowym systemem gwarantowania depozytów przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Jak z głową korzystać z usług parabanków?

Osoby chcące skorzystać z usług parabanków powinny przyjrzeć się konkretnej firmie i skrupulatnie ją zweryfikować. W tym celu można skorzystać z informacji zamieszczanych na stronie Komisji Nadzoru Finansowego. Ta instytucja publikuje tzw. Listę Ostrzeżeń Publicznych, z której można dowiedzieć się, czy w stosunku do konkretnej firmy, w związku z jej działalnością, nie złożono zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Na tej liście znajdziemy między innymi firmę Fundusz Hipoteczny Yanok, która reklamowała pożyczki inwestorskie, weksle i obligacje rentierskie jako bezpieczną inwestycję przy minimalnym ryzyku, a w rzeczywistości okazało się, że odsetki miały pochodzić od pożyczkobiorców i przyjmowane wkłady finansowe były obciążone ryzykiem bez zezwolenia KNF.

W celu ochrony własnych środków finansowych należy też dokładnie zapoznać się z treścią umowy. Trzeba liczyć się z tym, że mimo kuszących ofert oprocentowania i stopy zwrotu powierzanych środków, w niektórych sytuacjach można stracić wszystko. Osoby, które w parabanku lokują swoje oszczędności, w przypadku jego upadłości utracą wszelkie oszczędności, nie tak jak klienci tradycyjnego banku, który podlega Bankowemu Systemowi Gwarancyjnemu. Nie każda pożyczka zaciągnięta w parabanku to wielkie ryzyko. W każdym przypadku można się zwrócić do rzecznika konsumentów. Parabanki, poza pożyczkami, mają w swojej ofercie produkty zbliżone do kont oszczędnościowych. Kiedy napotkamy obietnice wysokiego oprocentowania, powinno to wzbudzić nasze podejrzenia, gdyż często są to działania niezgodne z prawem lub balansujące na granicy z prawem. Parabanki stawiają sobie za cel duże zyski, zatem by wypłacić klientowi obiecane odsetki, a do tego pokryć koszty funkcjonowania narażają środki innych klientów. Depozyty służą głównie finansowaniu działalności pożyczkowej lub inwestycyjnej w złoto, nieruchomości, waluty obce.

Podsumowując, należy odróżnić firmy pożyczkowe od parabanków. Decydując się na korzystanie z usług parabanku, należy wziąć pod uwagę możliwość utraty środków, jednak faktyczne ryzyko uzależnione jest od tego, z którego parabanku skorzystamy.

Rate this post
Ola

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *