faktor
Wiedza bankowa

Czym jest faktoring dla firm?

Obecnie zauważyć możemy, że działalność finansowa, jaką mianowicie jest faktoring, cieszy się naprawdę bardzo dużą popularnością. Zwłaszcza na przełomie ostatnich lat bardzo rozwinął się faktoring dla firm, który przeznaczony jest głównie dla przedsiębiorców, bardzo dużych firm, spółek akcyjnych, freelancerów, jak również doskonale sprawdzi się wśród osób, które prowadzą jednoosobowe działalności gospodarcze.

Jeżeli chodzi o faktoring, to w jego ramach możemy wyróżnić trzy najważniejsze strony, które są uczestnikami transakcji, a stronami jest mianowicie faktor (strona, która udziela finansowania i wykupuje fakturę), faktorant (strona, która jest głównym beneficjentem faktoringu) oraz dłużnik (strona, wobec której trzeba uregulować należność na podstawie wystawionej przez nią faktury.

Jak działa faktoring dla firm?

Jeżeli chodzi o działanie tego typu faktoringu, to jest ono niezwykle proste.  Faktor, a więc firma faktorinowa wykupuje nieprzeterminowaną wierzytelność przedsiębiorcy. Przedsiębiorca w ramach tak zwanej cesji globalnej dostaje w ramach wsparcia finansowego środki pieniężne, które dają mu płynność finansową. To właśnie na firmie faktoringowej leży obowiązek dopilnowania, żeby klient opłacił fakturę i tym samym stał się stroną transakcji, jednocześnie faktor musi powiadomić o tym klienta. Za świadczenie usługi faktoringu, faktor oczywiście pobiera stosowną zapłatę, która stanowi zysk w ramach prowadzonej przez siebie działalności. Ponadto trzeba wspomnieć o tym, że faktoring dla firm obejmuje nie tylko oferty prywatnych spółek faktoringowych, ale również tego typu działalnością trudnią się również poszczególne banki.

Popularny rodzaj faktoringu, a więc faktoring odwrotny

Pomimo tego, że możemy spotkać się różnego rodzaju gatunkami faktoringu, to jednakże nie trudno zapomnieć o rodzaju faktoringu, jaki cieszy się bardzo dużą popularnością, a jest to tak zwany faktoring odwrotny. Przede wszystkim istotą faktoringu odwrotnego jest podmiot, do którego kierowane są wszystkie środki wypłacane przez firmę faktoringową. Środki te przekazywane są do kontrahenta, który wystawia przedsiębiorcy fakturę za świadczenie określonych usług, czy też dostawę towarów. To właśnie roszczenia podmiotów, które wystawiły faktury zaspakajane są w pierwszej kolejności. 

Możemy spotkać się również z pojęciem, jakim jest cichy faktoring. Jest to zwłaszcza doskonałe rozwiązanie, jeżeli chodzi o przedsiębiorstwa, które działają w branży gastronomicznej, czy też w innej branży, która opiera się na korzystaniu z usług poddostawcy. To właśnie oni bardzo często wymagają, żeby wystawiona faktura była opłacona od razu, chociażby odbiorca nie miał jeszcze środków pieniężnych na jej uregulowanie. Wówczas pomóc może właśnie cichy faktoring dla firm. Faktor przekazuje dostawcy niezbędne środki na dany towar, czy też świadczoną usługę. Wówczas jednakże faktorant ma obowiązek zwrócić firmie faktoringowej poniesione przez nią koszty wraz z prowizję.

Rate this post
Ola

One Reply to “Czym jest faktoring dla firm?

  1. Faktycznie coraz częściej słyszy się o faktoringu odwrotnym. Wielu moich kolegów miało okazję z tego skorzystać i chwali sobie taką możliwość. Większość pracuje w wspomnianej przez Panią branży gastronomicznej. Pozdrawiam.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *