Ranking lokat bankowych

Jak wiadomo, w ostatnich czasach lokaty bankowe znacznie straciły na atrakcyjności, co wynika przede wszystkim z niskich stóp procentowych NBP, a także względnie wysokiej inflacji. Nie oznacza to jednak w żadnym wypadku, że lokata bankowa przestała być opłacalną formą oszczędzania pieniędzy. Dużo informacji uzyskamy z porównania lokat oferowanych w internecie.

Przede wszystkim, lokaty nadal stanowią jedno z nielicznych bezpiecznych rozwiązań w zakresie ochrony kapitału, czym wyraźnie odróżniają się, chociażby od promowanych funduszy inwestycyjnych, walut czy zwłaszcza akcji spółek giełdowych. Po drugie, w obecnych realiach banki są zmuszone jeszcze intensywniej, niż zwykle rywalizować o potencjalnego klienta. To ostatnie w oczywisty sposób pociąga za sobą obecność całkiem szerokiego spektrum interesujących rozwiązań.

Przed wyborem lokaty naprawdę warto jednak sprawdzić nie tylko jej najbardziej podstawowe parametry, ale także przynajmniej kilka dodatkowych i rzadziej uwzględnianych przez klienta zapisów w umowie. Powinniśmy bowiem mieć na uwadze fakt, iż ostatecznie opłacalność lokaty może w dużej mierze zależeć właśnie od tych zapisów, które często skłonni jesteśmy lekceważyć.

Na co zwracać uwagę wybierając lokaty bankowe?

Co do zasady, lokaty oszczędnościowe w bankach można podzielić na dwie podstawowe kategorii: lokat krótkoterminowych oraz długoterminowych. W obu przypadkach czynnikiem różnicującym będzie jednak nie tylko sam okres trwania umowy z bankiem, lecz także kilka innych faktorów. Lokaty długoterminowe zasadniczo będą odznaczać się niższym oprocentowaniem, niż ma to miejsce w przypadku lokat na 3 lub 6 miesięcy. Nie należy jednak wyciągać z tego faktu zbyt daleko idących wniosków. Efektywna ochrona kapitału, a zwłaszcza systematycznie budowanie finansowej poduszki bezpieczeństwa od najmłodszych lat jest jak najbardziej możliwe także przy użyciu lokat z dłuższym okresem trwania umowy.

Co oczywiste, najbardziej istotne czynniki, jakie należy wziąć pod uwagę przy wyborze lokaty:

  • 1. Oprocentowanie w skali roku
  • 2. Okres trwania lokaty
  • 3. Dodatkowe zapisy, o których będzie mowa w dalszej części tekstu

Poniżej prezentujemy ranking najciekawszych obecnie ofert jeśli chodzi o lokaty bankowe.

Czy lokaty długoterminowe w ogóle się opłacają?

Była już mowa o tym, że co do zasady nawet najkorzystniejsze lokaty długoterminowe będą odznaczać się niższym oprocentowaniem, niż lokaty na okres 3, 6 lub 12 miesięcy. Jednocześnie jednak dłuższa lokata nadal może stanowić bardzo ciekawą opcję, zwłaszcza w zakresie budowy kapitału.

Na naszą szczególną uwagę zasługują w szczególności programy budowania kapitału. Są to lokaty długoterminowe, jednak mechanizm ich działania znacząco różni się od standardowych produktów oszczędnościowych. Co do zasady, moment otworzenia jest również momentem dokonania pierwszej wpłaty na rachunek lokaty, jednak wpłata ta z samej definicji nie jest jednorazowa. Tego typu lokaty terminowe cechują się tym, iż przez cały okres trwania umowy określona kwota (100, 200, 500 złotych) jest co miesiąc automatycznie pobierana z naszego konta.

Wybierając program budowania kapitału, warto rzecz jasna zwrócić uwagę na kilka ważnych z naszej perspektywy zapisów w umowie. Pierwszym istotnym faktorem jest rzecz jasna oprocentowanie: tutaj obowiązuje prosta zasada pt. im wyższe oprocentowanie, tym lepiej dla nas. To jednak nie wszystko. Warto także zwrócić uwagę na charakter oprocentowania, a mianowicie na to, czy jest ono stałe, czy też zmienne. W obecnych realiach bardzo niskich stóp procentowych wybór lokaty z oprocentowaniem zmiennym wcale nie wydaje się opcją szczególnie ryzykowną, jako że dalsze obniżki stóp przez NBP wydają się raczej mało prawdopodobne. Tym niemniej, osoby zainteresowane możliwością dokładnego i pewnego wyliczenia zysku jak najbardziej mogą wybrać lokatę z oprocentowaniem stałym.

Kolejne ważne elementy to sposób częstotliwość naliczania odsetek (raz w roku, dwa razy w roku lub częściej) oraz sposób dysponowania odsetkami. Co do zasady, lokata, w przypadku której odsetki są naliczane 2 razy w ciągu roku. Zaś ich suma zostaje dopisana do salda lokaty stanowią opcję korzystniejszą, niż w przypadku kapitalizacji odsetek jeden raz na 12 miesięcy. Wynika to po prostu z faktu, iż kwota lokaty w banku jest częściej powiększana o odsetki, przez co każda kolejna kapitalizacja jest również bardziej zyskowna.

Następny czynnik, jaki koniecznie należy wziąć pod uwagę to sposób dysponowania środkami na lokacie. Mówiąc dokładniej, chodzi tutaj o możliwość zerwania lokaty bez utraty odsetek oraz bez żadnych dodatkowych opłat. Co oczywiste, najlepiej dla nas jeżeli okres, w trakcie którego ewentualne zerwanie lokaty będzie wiązać się z utratą odsetek/opłatą jest możliwie jak najkrótszy, tj. wynosi na przykład jedynie pierwszych 12 miesięcy trwania umowy, zaś potem możemy w każdym momencie zerwać lokatę bez utraty nawet jednej złotówki.

Niektóre z banków ponadto możliwość uzyskania premii odsetkowej za odpowiednio wysokie saldo po określonym czasie trwania lokaty. Co oczywiste, jest to opcja jak najbardziej korzystna dla klienta, przy czym warto sprawdzić wysokość ewentualnej premii.

Najlepsze lokaty bankowe z krótkim okresem trwania

Nieco inaczej będzie przedstawiać się proces wyboru najkorzystniejszej opcji jeśli chodzi o lokaty krótkoterminowe. Tutaj przede wszystkim musimy policzyć rzeczywisty, a więc złotówkowy zysk z lokaty. Banki często oferują wysokie oprocentowania np. dla lokat na 3 miesiące. Niekoniecznie będzie to jednak oznaczać, że taka lokata faktycznie jest opcją korzystniejszą niż propozycja otwarcia lokaty sześciomiesięcznej.

Oczywiście, również w przypadku lokat z krótkim terminem trwania umowy istotne znaczenie ma częstotliwość naliczania odsetek. Co do zasady lokaty terminowe na 3 miesiące będą posiadać tylko jeden moment kapitalizacji odsetek, jednak również od tej reguły można znaleźć na rynku wyjątki. W przypadku lokat krótkoterminowych charakter oprocentowania ma znacznie mniejsze znaczenie, niż w odniesieniu do lokat wieloletnich. Niewiele jednak zmienia się jeśli chodzi o swobodę dysponowania środkami zgromadzonymi na lokacie.

Niektóre z lokat mają w umowach zapisy, podług których zachowanie pełni wypracowanych do tej pory zysków jest możliwe jedynie w przypadku, kiedy lokata nie zostanie zerwana przed terminem. Nie trzeba tłumaczyć, że z perspektywy klienta jest zapis wysoce niekorzystny, ponieważ możemy po prostu potrzebować pieniędzy z lokaty wcześniej.

Lokaty bez konta nadal atrakcyjne dla klientów

Należy także podkreślić, że wciąż korzystnie prezentują się oferowane przez banki najlepsze lokaty bez konta. Przeważnie są to rozwiązania promocyjne, przy pomocy których bank stara się skusić nowych klientów do korzystania ze swoich usług. Stąd też oprocentowanie tego rodzaju lokat najczęściej jest wyższe, niż w przypadku oferty standardowej, a do tego nierzadko dochodzą jeszcze dodatkowe bonusy. Wiele osób decyduje się więc na oszczędzanie jedynie poprzez najlepsze lokaty dla nowych klientów, po prostu przechodząc od promocyjnej oferty jednego banku do kolejnej promocji. Czy jest to strategia racjonalna? Jeśli interesuje nas oszczędzanie „doraźne”, a nie systematyczne budowanie kapitału to odpowiedź brzmi: jak najbardziej tak. Przede wszystkim, jak już wspomniano oprocentowanie jeśli chodzi o promocyjne lokaty bez konta przeważnie jest dosyć atrakcyjne. Ponadto, na rynku wciąż pojawiają się coraz to nowe oferty oraz promocje na lokaty bez konta, dzięki czemu klient oszczędzający jedynie krótkoterminowo może na bieżąco „chwytać” najbardziej atrakcyjne okazje, zwiększając tym samym efektywność swojej strategii oszczędnościowej.